Geschiedenis Ons Klupke

Ons Klupke in Herpen opgericht in 2001

Het ontstaan en de geschiedenis  van Ons Klupke.

Tijdens bijeenkomsten van ouders met een kind met een beperking, georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg Herpen (2001) kwam duidelijk naar voren dat er grote behoefte was aan ontspanning voor deze doelgroep.

In de Gemeente Ravenstein was er politiek gezien nooit over nagedacht om initiatieven te ontplooien om ouders en mensen met een beperking te ondersteunen op dit gebied.

Een aantal ouders en vrijwilliger starten onder begeleiding van MEE het project. Vergaderden en maakten plannen voor wat er allemaal nodig was om een club op te richten.

Er werd een jaar hard gewerkt, alles werd notarieel vastgelegd, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, er werd geld gegenereerd door de werkgroep door middel van giften en sponsoring, een oproep om vrijwilligers te werven, het bestuur werd samengesteld, de ruimte werd geregeld, en de stichting Ons Klupke was compleet. (aug. 2002)

Alle mensen met een beperking in de omgeving ontvingen een uitnodiging en bij de eerste avond augustus 2002, konden we starten met 15 deelnemers en de hulp van 12 zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Inmiddels hebben er al flink wat ontwikkelingen plaatsgevonden. Het deelnemersaantal zit nu op ruim 50, en er zijn nu verschillende groepen, jongeren, tussen en ouderen, waarbij passende activiteiten aangeboden worden. De werkgroep activiteitenplanning en organisatie staat hier garant voor. Hierover leest u verder in het infoboekje en op de nieuwe website.

Om te voorzien in ieders wensen proberen we zo breed mogelijk te kijken. Op de avonden dat er geen activiteiten zijn, kunnen deelnemers sporten, en er worden kooksessies aangeboden, dit ook om educatie en :samenwerken te bevorderen, en het is geweldig om te zien hoe de vaardigheden ontwikkeld worden en toch mooi meegenomen kan worden, als de deelnemer begeleid gaat wonen.

Ook de betrokkenheid van de gemeenschap van Herpen, de ondernemers van Herpen, de stichting Carnaval Herpen en iedereen die Ons Klupke een warm hart toedragen. Stichting ’t Slotje is ook altijd bereid om Ons Klupke te helpen en ondersteunen.

In september 2011 zijn de deelnemers gestart met het leren om acteur te worden. Dit is geweldig gelukt en met groot succes hebben de acteurs in ’t Slotje in Herpen een wereldprimeur neergezet: “Opera LOT”. De film van deze opera wordt gerealiseerd. Het theater is/werkt projectmatig en wordt ingezet als er een reden is. Anders is het een kostbare aangelegenheid, toneelspel bij feestdagen gebeurd spontaan en er is veel talent.

Om alle talenten van de deelnemers de kans te geven deze te ontwikkelen, hebben we in 2013 een Muziekklup opgericht. Ze repeteren op diverse instrumenten en we zoeken zo wat bij de muzikant past. De optredens zijn met de regelmaat en zo leren ze ook het samenspel en het instrument. Er is veel talent en veel plezier in de groep. Kleine stapjes zijn grote overwinningen.

Ook ontstaan vriendschappen en leren de mensen een sociale kant ontdekken, ze kunnen samen ook heel veel bereiken. De uitstapjes vinden regelmatig plaats, met veel enthousiasme, ze worden er vrolijk van. We denken aan De Schietclub, de Scouting in Schaijk, de bowling, de fysiosport, zorgcentrum Maasland, en vele anderen.

Om mensen met een beperking in de samenleving volwaardig mee te laten doen, brengen we hen graag onder de aandacht en in beeld.

We laten zien dat ze er zijn. De geraniums zijn er niet om er achter te blijven zitten, die zetten we in de tuin. Nee, leven het leven, onbeperkt genieten. Nu na ruim 17 jaar in 2019, is Ons Klupke in Herpen een begrip, we worden gezien en opgemerkt  en geaccepteerd en vooral gerespecteerd.

Dat is waar Ons Klupke voor staat.

Bestuur Ons Klupke.

Spreekt dit verhaal u aan, schrijf u in als vrijwilliger. (Klik kier)

Reacties zijn gesloten.